KẸP ĐỠ ỐNG RUỘT GÀ MÀU ĐEN PHI 21MM

Brand: Vina Plastics

Màu sắc: Đen

Các kích thước: 21, 28, 34