MCB 1P 16A PANASONIC

80.000 

  • Số cực: 1 cực (1P = 1 Pole)
  • Dòng điện danh định: 16A
  • Điện áp danh định: 240/415V
  • Khả năng ngắn mạch danh định Icu: 06kA
  • Bề rộng 1 cực: 18mm